Đánh giá page

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Dành cho khách hàng cá nhân

    01. Đăng ký thông tin


    02. Xác thực thông tin

    Quý khách vui lòng cung cấp hình chụp CMND/CCCD còn hiệu lực, không bị mờ, bóng hoặc mất góc. Thông tin hiển thị đầy đủ và rõ ràng. Các định dạng file được chấp nhận: jpg, jpeg, png, gif. Kích thước tệp tối đa: 8MB.


    03. Đăng ký dịch vụ